Obsługa  informatyczna Firm

dla firm

Dla tych firm, które nie mają informatyka wśród swoich etatowych pracowników, gdyż nie jest on na codzień potrzebny, ale muszą powierzyć komuś opiekę nad swoim sprzętem komputerowym i biurową siecią, proponujemy swoje usługi w tym zakresie.

W ramach obsługi informatycznej firm oferujemy:

* administrację biurowej sieci komputerowej,

* zakup i konserwację komputerów,

* zakup i instalację oprogramowania.

Na potrzeby firm, które obsługujemy możemy zakupić oprogramowanie.

W ramach tej usługi oferujemy:

* zakup oprogramowania;

* instalację i rejestrację zakupionych programów;

* aktualizację programów – dotyczy to w dużej mierze programów księgowych, do których aktualizacje wypuszczane są przez producenta bardzo często i są niezbędne dla prawidłowego działania.

 

Oferujemy zakup, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego.

Na życzenie klienta:

* przygotowujemy ofertę na zakup nowego sprzętu komputerowego;

* instalujemy potrzebne aplikacje i podłączamy nowy komputer do sieci biurowej;

* serwisujemy stary sprzęt w przypadku awarii.

 

POSIADAMY WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ, pozwól że ci pomożemy